دسته بندی محصولات

شرایط بازگشت محصول

از آنجا که رضایت شما مشتریان محترم، هدف اصلی ما است، برای محصولاتی که مطابق میل شما نیستند امکان بازگشت قرار داده شده است. با توجه به نوع کالا، فرآیند بازگشت کالا باید بین 3 تا 7 روز انجام شود. این میزان برای کالاهای خوراکی کمتر و برای دیگر اقلام بیشتر می باشد.

شرایط کالای بازگشتی:

  1. اگر کالای مورد نظر معیوب باشد. عیب ها شامل کیفیت نامناسب، کهنگی، زدگی و … است.
  2. تماس با کارشناسان ما برای بازگشت، در روز تحویل انجام پذیرد.
  3. کالا مطابق آن چیزی که خریده اید، نباشد.
  4. در صورتی که محرز شود قصور از طرف ما انجام شده، تمام هزینه بازگشت و ارسال مجدد کالا برای ما است!
  5. در صورتی که کالای خریداری شده موجود نباشید، وجه پرداختی بین 48 تا 72 ساعت بعد، همراه با یک هدیه برای عذرخواهی برای شما ارسال می گردد.

رضایت شما، اولین هدف ماست.